Антидопингов център
Меню

С6. Стимуланти

Какво представляват стимулантите?

Стимулантите са психоактивни субстанции, които могат да подобрят настроението и да изострят вниманието, да премахнат или намалят чувството на умора и да подобрят физическата дееспособност. Стимулантите, обаче, показват умерен ефект върху физическите постижения и то единствено при приложение на високи дози. Сред тях по-известни са амфетаминът и кокаинът.

Амфетамин
Кокаин

С7. Наркотици
С8. Канабиноиди
С9. Глюкокортикостероиди

Субстанции и методи, забранени по време на състезание
Постоянно забранени субстанции и методи
Субстанции, които са забранени в определени спортове

Списък на забранените субстанции и методи за 2013 г.
Резюме на основните изменения на списъка за 2013 г. и обяснителни бележки
Мониторингова програма на Световната антидопингова агенция за 2013 г.
Списък на забранените субстанции и методи за 2012 г.