Посещение от оценяващ екип по Антидопинговата Конвенция на Съвета на Европа

Посещение от оценяващ екип по Антидопинговата Конвенция на Съвета на Европа

Завърши двудневното посещение на оценяващия екип от Надзорната група, която следи за прилагането и изпълнението на Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа и допълнителния протокол към нея. В оценяващия екип бяха включени експерти от допингови лаборатории в Европа и представители на спортни министерства, водени от президента на кипърската Антидопингова организация Михаел Петроу и председателя на Европейския ад хок комитет към Световната антидопингова агенция (CAHAMA) Рафал Пешота.

Експертите от Съвета на Европа бяха посрещнати от Антидопинговия център и се запознаха подробно с дейността му, както и с тази на Лабораторията за допингов контрол. Проведоха се срещи с министъра на младежта и спорта, представители на Агенция Митници, Българската агенция за безопасност на храните, Национална спортна академия „Васил Левски“ и спортни федерации.

До края на годината оценяващият екип ще подготви официален доклад за България.