Visit by an evaluation team of the Council of Europe Anti-Doping Convention

Visit by an evaluation team of the Council of Europe Anti-Doping Convention

Завърши двудневното посещение на оценяващия екип от Надзорната група, която следи за прилагането и изпълнението на Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа и допълнителния протокол към нея. В оценяващия екип бяха включени експерти от допингови лаборатории в Европа и представители на спортни министерства, водени от президента на кипърската Антидопингова организация Михаел Петроу и председателя на Европейския ад хок комитет към Световната антидопингова агенция (CAHAMA) Рафал Пешота.

Експертите от Съвета на Европа бяха посрещнати от Антидопинговия център и се запознаха подробно с дейността му, както и с тази на Лабораторията за допингов контрол. Проведоха се срещи с министъра на младежта и спорта, представители на Агенция Митници, Българската агенция за безопасност на храните, Национална спортна академия „Васил Левски“ и спортни федерации.

До края на годината оценяващият екип ще подготви официален доклад за България.