Посещение на официална делегация от Виетнамската спортна организация

Посещение на официална делегация от Виетнамската спортна организация

На 16.11.2016г. се проведе среща между Изпълнителния директор на Антидопинговия център и официална делегация от Виетнамската спортна организация. Ръководител на визитата бе г-н Vuong Bich Thang - председател на Виетнамската спортна организация и вицепрезидент на Виетнамския Олимпийски комитет. Д-р Заркова представи накратко работата на Антидопинговия център, както и изпълнението на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта /2015-2024/ - цели, обхват и съвместна дейност с Министерство на вътрешните работи, Българска агенция по безопасност на храните, Агенция „Митници“ и други. По време на срещата се обсъди бъдещото сътрудничество между двете страни с цел обмяна на опит и съвместна работа в борбата срещу употребата на допинг в спорта.