Visit of an official delegation from the Vietnam Sports Organization

Visit of an official delegation from the Vietnam Sports Organization

На 16.11.2016г. се проведе среща между Изпълнителния директор на Антидопинговия център и официална делегация от Виетнамската спортна организация. Ръководител на визитата бе г-н Vuong Bich Thang - председател на Виетнамската спортна организация и вицепрезидент на Виетнамския Олимпийски комитет. Д-р Заркова представи накратко работата на Антидопинговия център, както и изпълнението на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта /2015-2024/ - цели, обхват и съвместна дейност с Министерство на вътрешните работи, Българска агенция по безопасност на храните, Агенция „Митници“ и други. По време на срещата се обсъди бъдещото сътрудничество между двете страни с цел обмяна на опит и съвместна работа в борбата срещу употребата на допинг в спорта.