Outreach антидопингово обучение по време на Младежкото Световното първенство по ММА

На 29 юли 2021г. Антидопинговият център, съвместно с българската и международната федерация по ММА, проведе обучение на състезатели по време на Младежкото световното първенство по ММА в гр. София. Outreach програмата се проведе в интерактивна за участниците форма, включваща викторина и он-лайн анкетата на Световната антидопингова агенция. На щанда по време на обучението на състезателите бяха предоставени рекламни материали на САА относно рисковете от употребата на допинг в спорта, процедурата по допингов контрол и правата на спортиста, условията за издаване на Разрешение за терапевтична употреба. В обучението се включиха над 150 състезателя и спортно-технически лица.