Антидопингов център
Меню

М2. Химически и физически манипулации

Какво представляват химическите и физическите манипулации?

Най-общо казано, химическите и физическите манипулации се свеждат до използване и/или прилагане на субстанции и/или методи, които са в състояние да компрометират взетите проби на всеки етап от процедурата за допингов контрол.

Типичен пример за физическа манипулация е катетеризацията – вкарване на „чиста” урина посредством катетър в пикочния мехур на допингиран спортист. Друг пример е подмяната на урина при процедурата за взимане на проби.

Пример за химическа манипулация е използването на протеаза – ензим, който разгражда протеините на забранени субстанции. Добавянето на протеази към уринната проба е в състояние да „заличи” използването на много видове забранени субстанции.

Прилагането на физически и химически манипулации е нарушение на антидопинговите правила и подлежи на санкции.

С0. Неодобрени субстанции
С1. Анаболни средства
Анаболни андрогенни стероиди
Други анаболни средства
С2. Пептидни хормони, растежни фактори и сродни субстанции
Еритропоетин
Хорионен гонадотропин
Кортикотропин
Растежен хормон
Инсулиноподобен растежен фактор
С3. Бета-2 агонисти
С4. Хормонни и метаболитни модулатори
С5. Диуретици и други маскиращи средства
Диуретици
Други маскиращи средства

М1. Манипулиране на кръвта и кръвните компоненти
М3. Генен допинг

Постоянно забранени субстанции и методи
Субстанции и методи, забранени по време на състезание
Субстанции, които са забранени в определени спортове