Институтът на националните антидопингови организации (iNADO) призовава за спешни действия за защита на чистия спорт

Институтът на националните антидопингови организации (iNADO) призовава за спешни действия за защита на чистия спорт

Колорадо Спрингс , 16 ноември 2015 г.

В навечерието на срещите на Изпълнителния комитет на Световната антидопингова агенция (САА) и на Борда на САА, бордът на директорите на Института на националните антидопингови организации (iNADO) се срещна в Колорадо Спрингс и настоя за продължаване на усилията да се защитават чистите спортисти по целия свят. Председателят на iNADO Дейвид Кенуърти заяви:

„Аплодираме работата на независимата комисия, разследваща употребата на допинг в леката атлетика, като поставя фокуса върху Русия. Благодарим на Световната антидопингова агенция, че създаде независимата комисия и й помогна да осъществи дейността си.

Корупцията, разкрита от независимата комисия е трагедия за спорта и за чистите спортисти навсякъде по света. Това засилва нуждата антидопинговата дейност да бъде извършвана независимо от спортните организации и без намесата на националните правителства.

Руската федерация по лека атлетика (ARAF) и нейните спортисти трябва да бъдат наказани и да не участват в летните олимпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 г. Руската федерация с действията си демонстрира, че не е способна да изпраща чисти спортисти на олимпиада. Това трябва да послужи като послание към националните федерации, че нямат право да участват в състезания от най-високо равнище, когато преднамерено нарушават антидопинговите правила. Действията на руската федерация по лека атлетика, които умишлено пренебрегнаха установените правила в спорта, опозориха всички руски лекоатлети.

Независимата комисия трябваше да разчита на сигнали и на информация от замесени лица, за да разкрие съществуващата корупция. Антидопинговите правила трябва да бъдат променени незабавно, за да насърчават и защитават хората, разкриващи подобна информация.

Институтът на националните антидопингови организации призовава САА да ускори работата на независимия Комитет за преглед на несъответствието и да финансира неговата дейност най-малко на нивото на разходите, необходими за едно антидопингово проучване, извършвано всяка година.

Институтът на националните антидопингови организации е загрижен по отношение на настоящите несъответствия при допинг тестването във всички руски спортове, и световната мрежа от неговите членове – националните антидопингови организации - е готова да сътрудничи на САА и на международните федерации и да извършват тестването в Русия и на руските спортисти във всички спортове. ”

Институтът на националните антидопингови организации (iNADO) е международната асоциация на националните антидопингови организации. Последните имат единственото и недвусмислено задължение да защитават чистите спортисти без да влизат в конфликт с отговорността си да насърчават развитието на спорта. 53-те членки на iNADO представят всички олимпийски региони и извършват ежегодно значителна част от антидопинговите дейности по целия свят .