The Institute of National Anti-Doping Organizations (iNADO) calls for urgent action to protect clean sport

The Institute of National Anti-Doping Organizations (iNADO) calls for urgent action to protect clean sport

Колорадо Спрингс , 16 ноември 2015 г.

В навечерието на срещите на Изпълнителния комитет на Световната антидопингова агенция (САА) и на Борда на САА, бордът на директорите на Института на националните антидопингови организации (iNADO) се срещна в Колорадо Спрингс и настоя за продължаване на усилията да се защитават чистите спортисти по целия свят. Председателят на iNADO Дейвид Кенуърти заяви:

„Аплодираме работата на независимата комисия, разследваща употребата на допинг в леката атлетика, като поставя фокуса върху Русия. Благодарим на Световната антидопингова агенция, че създаде независимата комисия и й помогна да осъществи дейността си.

Корупцията, разкрита от независимата комисия е трагедия за спорта и за чистите спортисти навсякъде по света. Това засилва нуждата антидопинговата дейност да бъде извършвана независимо от спортните организации и без намесата на националните правителства.

Руската федерация по лека атлетика (ARAF) и нейните спортисти трябва да бъдат наказани и да не участват в летните олимпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 г. Руската федерация с действията си демонстрира, че не е способна да изпраща чисти спортисти на олимпиада. Това трябва да послужи като послание към националните федерации, че нямат право да участват в състезания от най-високо равнище, когато преднамерено нарушават антидопинговите правила. Действията на руската федерация по лека атлетика, които умишлено пренебрегнаха установените правила в спорта, опозориха всички руски лекоатлети.

Независимата комисия трябваше да разчита на сигнали и на информация от замесени лица, за да разкрие съществуващата корупция. Антидопинговите правила трябва да бъдат променени незабавно, за да насърчават и защитават хората, разкриващи подобна информация.

Институтът на националните антидопингови организации призовава САА да ускори работата на независимия Комитет за преглед на несъответствието и да финансира неговата дейност най-малко на нивото на разходите, необходими за едно антидопингово проучване, извършвано всяка година.

Институтът на националните антидопингови организации е загрижен по отношение на настоящите несъответствия при допинг тестването във всички руски спортове, и световната мрежа от неговите членове – националните антидопингови организации - е готова да сътрудничи на САА и на международните федерации и да извършват тестването в Русия и на руските спортисти във всички спортове. ”

Институтът на националните антидопингови организации (iNADO) е международната асоциация на националните антидопингови организации. Последните имат единственото и недвусмислено задължение да защитават чистите спортисти без да влизат в конфликт с отговорността си да насърчават развитието на спорта. 53-те членки на iNADO представят всички олимпийски региони и извършват ежегодно значителна част от антидопинговите дейности по целия свят .