БФ по борба премина антидопингово обучение

БФ по борба премина антидопингово обучение

През месец март се проведе тридневно антидопингово обучение на спортисти и треньори от Българска федерация по борба. Темите на обучението включваха групите субстанции от Забранителния списък, издаване на Разрешения за терапевтична употреба, нарушения на антидопинговите правила и др. На всички спортисти бяха раздадени, преведените на български език рекламни материали на Световната антидопингова агенция, както и Забранителния списък. По време на обучението имаше активно участие по разискваните въпроси. След него се проведе поименна анкета, която показа, че ползата от проведения курс на спортистите е значителна. Анонимната анкета за оценка на обучението показа добрите отзиви на курсистите.