Решения на Швейцарския федерален съд

Решения на Швейцарския федерален съд

През месец май 2024г., Швейцарският федерален съд публикува на страницата си две решения по дела с висок обществен интерес и с изключителна важност за антидопинговата дейност в България: първият случай касае избягал от допинг контрол спортист, а вторият – състезател с нарушение на изискванията за местонахождение. И в двата случая става дума за видове нарушения, които за първи път са установени от Антидопинговия център. Окончателният изход от тези дела потвърждава правилността на действията на Антидопинговия център и на решенията на Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски комитет.

Антидопинговият център поощрява търсенето от страна на спортистите на квалифицирана правна помощ, предвид изхода от делата по посочените два случая.

С решенията на Федералния съд по жалбите срещу решенията на Спортния арбитражен съд в Лозана, жалбите на спортистите са отхвърлени като недопустими, а значителните разноски на всички инстанции са в тежест на спортистите.

Превод на решенията от френски, можете да откриете в следните линкове:

1. https://anti-doping.government.bg/bg/download/file/page-section/16888

2. https://anti-doping.government.bg/bg/download/file/page-section/16889

Линкове към публикуваните решения от Швейцарския федерален съд:

1. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://03-04-2024-4A_580-2023&lang=fr&zoom=&type=show_document

2. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://01-03-2024-4A_340-2023&lang=fr&zoom=&type=show_document