Aнтидопинговото обучение на състезатели по ски алпийски дисциплини

Aнтидопинговото обучение на състезатели по ски алпийски дисциплини

На 28 май 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на национални състезатели по ски алпийски дисциплини и техните треньори. Участниците бяха запознати с нарушенията на спортната етика, процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителен списък за 2018г., хранителните добавки и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Всеки участник попълни анкета и получи информационни материали и копие на Забранителния списък за 2018г.