Anti-doping training of athletes in alpine skiing

Anti-doping training of athletes in alpine skiing

На 28 май 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на национални състезатели по ски алпийски дисциплини и техните треньори. Участниците бяха запознати с нарушенията на спортната етика, процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителен списък за 2018г., хранителните добавки и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Всеки участник попълни анкета и получи информационни материали и копие на Забранителния списък за 2018г.




Lastest news