Антидопингово обучение

Антидопингово обучение

По покана на ръководството на спортна академия „Ставен“ –Сливен, на 27.10.2015 г. експерти от направление „Антидопингови програми“ на Антидопинговия център проведоха обучение на 31 състезатели по джудо, самбо и борба.