Anti-doping training

Anti-doping training

По покана на ръководството на спортна академия „Ставен“ –Сливен, на 27.10.2015 г. експерти от направление „Антидопингови програми“ на Антидопинговия център проведоха обучение на 31 състезатели по джудо, самбо и борба.