Треньори по плуване на обучение в Антидопинговия център

Треньори по плуване на обучение в Антидопинговия център

01.07.2013 г.

На 28.06.2013 г. треньори по плуване преминаха антидопингово обучение по искане на БФ по плувни спортове. Участниците получиха подробна информация за борбата срещу допинга в спорта. Лекторите на Антидопинговия център ги запознаха с опасностите от допинга, процедурата за допингов контрол, процедурата за издаване на разрешения за терапевтична употреба и изискванията за подаване на информация за местонахождение от спортистите.

Всички участници получиха информационни материали на Световната антидопингова агенция и копие на Забранителния списък за 2013 г. като всеки от тях призна огромната роля на треньорската професия за насаждане на нетърпимост към допинга у спортистите.