Вторичен списък на спортистите за тестване

Вторичният списък на спортистите за тестване /ВССТ/ включва спортисти, за които Антидопинговият център изисква информация за местонахождение в по-ниска степен от тази от спортистите, включени в Списъка на спортистите за тестване. Спортистите, които са част от ВССТ не са обект на санкции по чл. 2.4 от Световния антидопингов кодекс.