Вторичен регистър на спортистите за тестване

Вторичният регистър на спортистите за тестване /ВРСТ/ включва спортисти, за които Антидопинговият център изисква информация за местонахождение в по-ниска степен от тази от спортистите, включени в Регистъра на спортистите за тестване. Спортистите, които са част от ВРСТ не са обект на санкции по чл. 2.4 от Световния антидопингов кодекс.