Антидопингов център
Меню

Субстанции, които са забранени в определени спортове

В този раздел на Забранителния списък e включенa категория субстанции, които са забранени в определени спортове:

О1. Бета-блокери

Постоянно забранени субстанции и методи Субстанции и методи, забранени по време на състезание