Антидопингов център
Меню

Субстанции, които са забранени в определени спортове

В този раздел на Забранителния списък са включени две категории субстанции, които са забранени само по време на състезание в конкретни спортове:

З1. Алкохол
З2. Бета-блокери

В някои спортове бета-блокерите са забранени и извън състезание.

Постоянно забранени субстанции и методи
Субстанции и методи, забранени по време на състезание