Антидопингов център
Меню

Субстанции и методи, забранени по време на състезание

Освен субстанциите от класовете С0 до С5 включително, и методите от класовете М1 до М3 включително, по време на състезание са забранени и следните класове субстанции:

С6. Стимуланти
С7. Наркотици
С8. Канабиноиди
С9. Глюкокортикостероиди

Ако в извънсъстезателния период спортист приеме субстанция, която е забранена само по време на състезание, и тази субстанция бъде открита във взета от него проба при състезателен контрол, е възможно да се стигне до налагане на двугодишна санкция независимо, че приемът реално не се е състоял по време на състезанието.

Постоянно забранени субстанции и методи
Субстанции, които са забранени в определени спортове