Антидопингов център
Меню

Постоянно забранени субстанции и методи

Постоянно забранени са всички субстанции и методи, които – при използване в рамките на тренировъчно-състезателния процес, са в състояние да окажат дълготраен ефект върху спортните постижения.

В тази категория са включени следните класове субстанции:

С0. Неодобрени субстанции
С1. Анаболни средства
С2. Пептидни хормони, растежни фактори и сродни субстанции
С3. Бета-2 агонисти
С4. Хормонни и метаболитни модулатори
С5. Диуретици и други маскиращи средства

както и всички забранени методи:

М1. Манипулиране на кръвта и кръвните компоненти
М2. Химически и физически манипулации
М3. Генен допинг

Субстанции и методи, забранени по време на състезание
Субстанции, които са забранени в определени спортове