Семинар „За чист и честен спорт“

Семинар „За чист и честен спорт“

На 24.03.2017г. в учебната зала на Антидопинговия център се проведе антидопингов семинар на тема „За чист и честен спорт“ за представители от спортните училища. Присъстваха 30 представители на 20 спортни училища в България и г-жа Мария Стефанова, директор на Дирекция „Ученически и студентски спорт“от ММС. Лекциите на семинара бяха разделени на теорeтична и практическа част и включваха: нарушения на спортната етика, допинговия контрол, регистър на спортистите за тестване, нарушения на антидопинговите правила и наказания, решаване на казуси по Ръководство за учители и Ръководство за треньори на Световната антидопингова агенция (САА), забранителен списък на САА за 2017г и медикаменти, съдържащи вещества от Забранителния списък на САА, както и решаване на казуси, анкети и взаимна обмяна на опит по провеждане на антидопинговото обучение. Представителите на различните училища получиха сетове за допингов контрол, които да използват за демонстрация при провеждане на антидопинговото обучение на техните ученици заедно с информационни материали и забранителния списък за 2017г. В края на обучението бе проведена анонимна анкета за оценката на семинара, а Изпълнителния директор на Антидопинговия център, д-р Виолета Заркова раздаде сертификати на всички участници.