Антидопингов център
Меню

С5. Диуретици и други маскиращи средства

Какво представляват маскиращите средства?

В спорта маскиращите средства се използват за прикриване на употребата на забранени субстанции, най-често от рода на анаболните стероиди и стимулантите. Използването на маскиращи средства води до спад в концентрацията на съответната „прикривана” субстанция в урината, като целта е да не бъде засечено наличието й при лабораторния анализ на пробата. Сред тях по известни са диуретиците, но в Списъка на забранените субстанции и методи са посочени и други маскиращи средства.

Диуретици
Други маскиращи средства

С0. Неодобрени субстанции
С1. Анаболни средства
Анаболни андрогенни стероиди
Други анаболни средства
С2. Пептидни хормони, растежни фактори и сродни субстанции
Еритропоетин
Хорионен гонадотропин
Кортикотропин
Растежен хормон
Инсулиноподобен растежен фактор
С3. Бета-2 агонисти
С4. Хормонни и метаболитни модулатори

М1. Манипулиране на кръвта и кръвните компоненти
М2. Химически и физически манипулации
М3. Генен допинг

Постоянно забранени субстанции и методи
Субстанции и методи забранени по време на състезание
Субстанции, които са забранени в определени спортове