Антидопингов център
Меню

С1. Анаболни средства

Какво представляват анаболните средства?

Анаболните средства са химични вещества, които повишават анаболните процеси в организма. Те повлияват белтъчната обмяна като повишават белтъчния синтез (анаболен ефект) и подтискат разграждането на белтъците (антикатаболен ефект).

Анаболните средства се делят на два подкласа: „Анаболни андрогенни стероиди (ААС)” и „Други анаболни средства”.

Анаболни андрогенни стероиди
Други анаболни средства

С0. Неодобрени субстанции
С2. Пептидни хормони, растежни фактори и сродни субстанции
Еритропоетин
Хорионен гонадотропин
Кортикотропин
Растежен хормон
Инсулиноподобен растежен фактор
С3. Бета-2 агонисти
С4. Хормонни и метаболитни модулатори
С5. Диуретици и други маскиращи средства
Диуретици
Други маскиращи средства

М1. Манипулиране на кръвта и кръвните компоненти
М2. Химически и физически манипулации
М3. Генен допинг

Постоянно забранени субстанции и методи
Субстанции и методи, забранени по време на състезание
Субстанции, които са забранени в определени спортове