Антидопингов център
Меню

С0. Неодобрени субстанции

Какво представляват неодобрените субстанции?

В този клас влизат всички фармакологични субстанции, които не фигурират в никой от разделите на Списъка на забранените субстанции и методи и не са одобрени от какъвто и да е държавен регулаторен орган по здравеопазване за терапевтична употреба в хуманната медицина (напр. лекарства в процес на предклинично или клинично разработване, или спрени от производство, „дизайнерски” лекарства, ветеринарни лечебни средства и т.н.).

Целта на този клас е  да се прекрати злоупотребата със субстанции, които са в експериментална фаза или са забранени за употреба от хора. Пример за такава субстанция е метокси полиетилен гликол-епоетин бета (CERA) – подобрен вариант на кръвния хормон еритропоерин (EPO). Преди да бъде включен в списъка, CERA доведе до няколко големи допинг скандала, свързани с Олимпийски игри и значими колоездачни състезания.

С1. Анаболни средстваАнаболни андрогенни стероидиДруги анаболни средстваС2. Пептидни хормони, растежни фактори и сродни субстанцииЕритропоетинХорионен гонадотропинКортикотропинРастежен хормонИнсулиноподобен растежен факторС3. Бета-2 агонистиС4. Хормонни и метаболитни модулаториС5. Диуретици и други маскиращи средстваДиуретициДруги маскиращи средства

М1. Манипулиране на кръвта и кръвните компонентиМ2. Химически и физически манипулацииМ3. Генен допинг

Постоянно забранени субстанции и методиСубстанции и методи, забранени по време на състезаниеСубстанции, които са забранени в определени спортове