Реобучение на членове на антидопингови екипи в София

Реобучение на членове на антидопингови екипи в София

Антидопинговият център към министъра на младежта и спорта организира реобучение на членове на антидопингови екипи (АДЕ), които не са участвали в допинг контрол повече от 3 месеца.

Поканват се да участват и членове на АДЕ, които искат да опреснят знанията си.

Обучението ще се проведе на 27 март 2014 г. от 10 часа в сградата на Антидопинговия център, ул. Никола Габровски 1, София 1172.