Проект по Програма Erasmus + Sport “European Week of Clean Sport”

Представители на Антидопинговия център взеха участие в работна среща в изпълнение на проект “Европейска седмица на чистия спорт“ по програма Erasmus + Sport на Европейската комисия.

Четири антидопингови организации са партньори по проект- Антидопинговият център, Кипърската антидопингова агенция /CYADA/, Полската антидопингова агенция /POLADA/ и Португалската антидопингова агенция /ADoP/. Целта на проекта е разработване, изпълнение и оценка на „Европейска седмица на чистия спорт“ /#cleansportEU #EuropeanWeekofCleanSport/ във всяка една от страните партньори.

По време на първата работна среща, провела се в Ларнака, Кипър бяха обсъдени задачите и отговорностите на всяка от антидопинговите организации. В изпълнението на проекта участват и представители на EuropeActive, както и академични експерти.

Проектът е финансиран от Европейския съюз.