Операция „Пуерто“: Световната антидопингова агенция ще обжалва пред Наказателния съд в Мадрид

Операция „Пуерто“:  Световната антидопингова агенция ще обжалва пред Наказателния съд в Мадрид

Операция „Пуерто“: УАДА ще обжалва пред Назакзателния съд в Мадрид

Световната антидопингова агенция ще обжалва присъдата по операция „Пуерто“ пред Наказателния съд в Мадрид.

Следвайки политиката си, Световната антидопингова агенция ще се въздържи от допълнителни коментари за да защити почтеността на процеса.