Обучение на членове на допинг екипи в Пловдив

Обучение на членове на допинг екипи в Пловдив

Антидопинговият център към министъра на младежта и спорта организира обучение на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопингови екипи за град Пловдив и Пловдивски регион.

Обучението ще се проведе на 20 и 21 март 2014 г. от 10 часа в Медицински колеж – Пловдив ул. „Братя Бъкстон“ 120. Условия за кандидатстване: 5. Кандидатите да са навършили 18 г. възраст;

 1. Да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“; С предимство ще се ползват кандидати: - с медицинско образование;

  • ползващи английски или друг западен език;
  • с възможност за пътуване;
  • притежаващи личен автомобил;
  • притежаващи свидетелство за правоуправление категория „В“ минимум от 3 год.

  Необходими документи:- Заявление

  • Ксерокопие на диплом за завършено образование
  • Лична карта
  • Свидетелство за правоуправление
  • Документ за внесена такса за участие

  Документи се приемат: от 25.ІІ. до 07.ІІІ.2014 г. по електронната поща на адрес: anti-doping.centre@anti-doping.government.bg или по факс 02/862 6054 Такса за участие в размер на 55.00 лв., внесена в брой преди започване на обучението. В края на обучението кандидатите ще решат писмен тест и с тях ще се проведе интервю.

ЗАЯВЛЕНИЕ