Нови прагови нива за канабис

Нови прагови нива за канабис

На срещата си от 11.05.2013 г., Изпълнителният комитет на Световната антидопингова агенция реши да увеличи праговия лимит за наличие на канабис в проби в следствие на множеството постъпили искания от заинтересованите страни в рамките на процедурата за изменение на Световния антидопингов кодекс.

Техническият документ за лимитите за взимане на решение за потвърждение на наличието на прагови субстанции (TD2013DL) беше изменен за да отрази приложимите модификации, които ще окажат влияние на решенията за съответствие за карбокси-тетрахидроканабинол.

Версия 2.0 на TD2013DL влиза в сила на 11.05.2013 г. и може да бъде открит на интернет страницата на Световната антидопингова агенция. Всички проби, получени от лаборатории след 11.05.2013 г., подлежат на изискванията на новия прагов лимит.

Световната антидопингова агенция съветва заинтересованите страни да прекратят разглеждането на всички случаи, които понастоящем са във фазата на процедурата за управление на резултати, при условие че докладваната концентрация е по-малка от новия прагов лимит (150 ng/mL).

Също така, призовават се всички лаборатории да не докладват резултати от анализи, при които е налице тетрахидроканабинол под приетия прагов лимит, независимо от датата на получаване на пробата.