Антидопингов център
Меню

М3. Генен допинг

Какво представлява генният допинг?

Генният допинг се основава на техниките на генетичната терапия, посредством която здрави гени се вкарват в клетките или директно в техния геном с цел замяна на мутирал ген или добавяне на липсващ такъв. Техниките на генната терапия са все още в процес на изпитване.

Един от потенциалните варианти на злоупотреба с техниките на генната терапия за допингови цели е чрез привнасянето на гени, спомагащи за синтезирането на по-големи количества от хормона инсулиноподобен растежен фактор-1 (IGF-1). IGF-1 играе важна роля в растежа и развитието на мускулно-скелетните структури на човешкия организъм и повишаването на наличието му в организма би било от особена полза за ускоряването на възстановяването на мускулните, сухожилните и лигаментните тъкани след прекарани контузии.

Според Световната антидопингова агенция, откриването на генния допинг със сигурност ще бъде трудно, но не и невъзможно. Аналитичните процедури най-вероятно ще бъдат съсредоточени върху кръвни проби, като ще се търсят доказателства за последствията от прилагането (напр. наличие на определени ензими и/или протеини), а не за самото прилагане на генен допинг.

Освен лабораторните анализи, за установяване прилагането на генен допинг може да бъде използван и ядрено-магнитния резонанс, чрез който ще могат да бъдат откривани необичайни генни експресии.

Медицинско приложение на техниките използвани за целите на генният допинг

Техниките на генната терапия се разработват за лечение на състояния и заболявания, породени от генетични смущения и дефекти- например мускулната дистрофия. Тя може да бъде причинена от генетични мутации или отсъствие на един или повече от гените (в зависимост от формата на заболяването), които водят до промени в структурите и функциите на мускулните клетки. Целта на лечението е заменянето на мутиралия ген със здрав, който се внася в клетките на пациента или в техния геном.

Влияние на спортните постижения

Генният допинг има потенциала да окаже огромно влияние на спортните постижения. Постигнатите спортни резултати в следствие на използването на генен допинг ще бъдат в пряка зависимост от вида на трансферираните гени.

Странични ефекти от използването на генен допинг

Към момента е невъзможно да се каже дали генният допинг води до проява на странични ефекти, тъй като техниките на генната терапия не са достатъчно усъвършенствани. Резултатите от клиничните изследвания често пъти са непредсказуеми. В тази връзка може да се каже, че страничните ефекти зависят от множество фактори, включително от вида на трансферираните гени и използваните методи за тяхното трансфериране. Страничните ефекти могат да бъдат и фатални. За това свидетелстват резултатите от клинично изследване на влиянието на трансфера на гени, обуславящи синтеза на еритропоетин, проведено върху маймуни.

С0. Неодобрени субстанции
С1. Анаболни средства
Анаболни андрогенни стероиди
Други анаболни средства
С2. Пептидни хормони, растежни фактори и сродни субстанции
Еритропоетин
Хорионен гонадотропин
Кортикотропин
Растежен хормон
Инсулиноподобен растежен фактор
С3. Бета-2 агонисти
С4. Хормонни и метаболитни модулатори
С5. Диуретици и други маскиращи средства
Диуретици
Други маскиращи средства
М1. Манипулиране на кръвта и кръвните компоненти
М2. Химически и физически манипулации

Постоянно забранени субстанции и методи
Субстанции и методи, забранени по време на състезание
Субстанции, които са забранени в определени спортове