Изявление на Световната антидопингова агенция във връзка със субстанцията AOD-9604

Изявление на Световната антидопингова агенция във връзка със субстанцията AOD-9604

22.04.2013 г.

Във връзка с няколкото получени запитвания относно субстанцията AOD-9604, която е налична на „черния онлайн пазар“, а вероятно и другаде, Световната антидопингова агенция прави следното изявление:

Субстанцията AOD-9604 е в процес на предклинично и клинично разработване и не е одобрена за терапевтична употреба в хуманната медицина от нито едно правителство или орган по здравеопазване. Поради тази причина, субстанцията попада в клас С0. на Забранителния списък за 2013 г. (Неодобрени субстанции), в който е уточнено, че:

„Постоянно забранени са всички фармакологични субстанции, които не са посочени в никой от следващите раздели на Списъка и не са одобрени от държавен регулаторен орган по здравеопазване за терапевтична употреба в хуманната медицина (напр. лекарства в процес на предклинично или клинично разработване, или спрени от производство, дизайнерски лекарства, субстанции само за ветеринарно приложение)“.

Съветваме всички спортисти да се обръщат към своите национални антидопингови организации и международни федерации за повече информация във връзка с медикаменти и хранителни добавки.

За да се запознаете със Забранителния списък за 2013 г., моля, натиснете тук.