Инструкции за изготвяне на антидопинговите правила по време на среща на българските спортни федерации

Инструкции за изготвяне на антидопинговите правила по време на среща на българските спортни федерации

На 24.02.2015г. се проведе среща на българските спортни федерации и Антидопинговия център в сградата на Министерството на младежта и спорта. Антидопинговият център представи разяснения относно изготвянето на антидопингови правила от всички лицензирани спортни федерации съгласно чл. 12 ал.1 от новата Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност в сила от 09.01.15г. На срещата присъства Министъра на младежта и спорта – г-н Красен Кралев, който отговори на всички въпроси от страна на федерациите. По време на срещата също беше засегната темата за образователно-информационната дейност и възможностите за съдействие на центъра с федерациите.

Инструкции за изготвяне на антидопинговите правила