Informed Sport

nformed-Sport е програма за удостоверяване качеството на хранителните продукти в спорта, доставчиците на спортни храни, техните производители и производствената им база.

INFORMED SPORT

Informed-Sport е програма за удостоверяване качеството на хранителните продукти в спорта, доставчиците на спортни храни, техните производители и производствената им база. Програмата гарантира, че всяка партида от хранителни добавки и/или суровини, ко...