Антидопингов център
Меню

Еритропоетин

Какво представлява еритропоетинът?

Еритропоетинът (EPO) е естествен хормон. Той се синтезира от бъбреците, а функцията му е да регулира еритропоезата (образуването на червени кръвни телца). Използването на еритропоетина като допинг датира от 80-те години на миналия век, заради качествата му на по-бързо действаща и „по-чиста” алтернатива на кръвния допинг. За жалост, аналитична процедура за отриването му в уринни и кръвни проби се появява чак през 2000 г. Преди това, единствения начин за установяване на употребата му, е бил чрез сравнение на наличните нива с нормалните стойности за човешкия организъм.

Приложение на еритропоетин по медицински показания

Еритропоетинът намира широко приложение в медицината. Използва се основно за лечение на анемия, която е следствие от различни заболявания като например:

• бъбречна недостатъчност;
• рак;
• ХИВ;

Прилага се и преди, и след операции с цел намаляване на необходимостта от кръвопреливане.

Влияние на спортните постижения

Еритропоетинът стимулира образуването на червени кръвни телца в костния мозък. Поради тази причина се използва предимно в спортове, в които се изисква издръжливост. По-големият брой червени кръвни телца означава по-добър пренос на кислород и следователно – повишен аеробен капацитет. Колкото по-голям е аеробният капацитет, толкова по-добре може да работи спортистът без да използва анаеробните системи, тъй като при тяхното действие в мускулите се отделя млечна киселина, а тя е една от причините за мускулната треска; освен това анаеробните системи имат по-високо енергийно обезпечаване.

Странични ефекти от използването на еритропетин

Страничните ефекти от използването на еритропоетин са изключително опасни. Известни са дори някои смъртни случаи от близкото минало. Сред страничните ефекти са:

• повишаване на вискозитета (плътността) на кръвта (което води до нарастване на риска от инфаркт и инсулт);
• повишена телесна температура;
• припадъци;
• гадене;
• главоболие;
• безпокойство;
• летаргия (сънливост, отпуснатост).

Хорионен гонадотропин
Кортикотропин
Растежен хормон
Инсулиноподобен растежен фактор

С0. Неодобрени субстанции
С1. Анаболни средства
Анаболни андрогенни стероиди
Други анаболни средства
С2. Пептидни хормони, растежни фактори и сродни субстанции
С3. Бета-2 агонисти
С4. Хормонни и метаболитни модулатори
С5. Диуретици и други маскиращи средства
Диуретици
Други маскиращи средства

М1. Манипулиране на кръвта и кръвните компоненти
М2. Химически и физически манипулации
М3. Генен допинг

Постоянно забранени субстанции и методи
Субстанции и методи, забранени по време на състезание
Субстанции, които са забранени в определени спортове