Budget

Плащанията по СЕБРА се публикуват от първостепенния разпоредител на Антидопинговия център - Министерство на младежта и спорта.

Financial Statement for 2023
Financial Statement for 2022
Financial Statement for 2021
Financial Statement for 2020
Financial Statements for 2019
Financial Statements for 2018
Financial Statements for 2017
Financial Statements for 2015
Financial Statement for 2016