Anti-doping center

Budget

Плащанията по СЕБРА се публикуват от първостепенния разпоредител на Антидопинговия център - Министерство на младежта и спорта.

Financial Statement for 2021
Financial Statement for 2020
Financial Statements for 2019
Financial Statements for 2018
Financial Statements for 2017
Financial Statements for 2015
Financial Statement for 2016