Aнтидопинговото обучение на състезатели пo хокей на трева

Aнтидопинговото обучение на състезатели пo хокей на трева

На 23 май 2017г. в Антидопинговия център се проведе антидопинговото обучение на национални състезатели и спортно-технически персонал по хокей на трева. Всички участници бяха запознати със спортната етика, процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, издаване на разрешение за терапевтична употреба, управление на резултатите, забранителния списък за 2017г.и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност и попълниха анкета "Какво знам за допинговия контрол?" и анонимна оценка за проведеното обучение.