Aнтидопинговото обучение на състезатели по аеробика

Aнтидопинговото обучение на състезатели по аеробика

На 11 май 2017г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на национални състезатели, спортно-технически лица и председателя на Съюза по аеробика България по време на държавното първенство по спортна аеробика в к.к. Боровец. Всички участници получиха информационни материали и бяха запознати с нарушението на спортната етика, процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък за 2017г., и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. В края на лекцията присъстващите решаваха тест за проверка на знания и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.