Антидопинговото обучение на състезатели от Българска федерация по ММА

Антидопинговото обучение на състезатели от Българска федерация по ММА

На 3 декември 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на състезатели и спортно-технически лица от Българска федерация по ММА. Участниците бяха запознати с нарушенията на спортната етика, процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, издаване на разрешение за терапевтична употреба, новия забранителен списък за 2019г. и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс. Всеки участник получи информационни материали, както и копие от Забранителния списък 2019.