Антидопинговото обучение на състезатели и спортно-технически лица

Антидопинговото обучение на състезатели и спортно-технически лица

В периода 7-11 януари 2019г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на състезатели и спортно-технически лица от Български стрелкови съюз и федерациите по водна топка, конен спорт и биатлон. Участниците бяха запознати с нарушенията на спортната етика, процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък за 2019г. и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс. Накрая на всяко обучение участниците попълниха анкета и получиха копие от Забранителния списък за 2019.