Антидопинговото обучение на национални състезателки по художествена гимнастика


Антидопинговото обучение на национални състезателки по художествена гимнастика

На 30 ноември 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на състезателки по художествена гимнастика и спортно-технически лица от националните гарнитури на България – индивидуално и ансамбъл. Участниците бяха запознати с нарушенията на спортната етика, процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, забранителен списък за 2019г., наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс. Накрая всички участници попълниха анкета и получиха копие от Забранителния списък за 2019.