Антидопинговото обучение на национални състезатели по ориентиране

На 7 декември 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на състезатели и спортно-технически лица от Българска федерация по ориентиране. Участниците бяха запознати с нарушенията на спортната етика, процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, забранителен списък за 2019г., наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс. Накрая всички участници попълниха анкета и получиха копие от Забранителния списък за 2019.