Aнтидопинговото обучение на БФВТ

Aнтидопинговото обучение на БФВТ

По покана на БФВТ експерти от Антидопинговия център проведоха второ антидопинговото обучение на състезатели по вдигане на тежести, треньори и официални лица по време на Държавното първенство в зала “Марица”, гр. Пловдив. На 30 октомври 2017г. всички участници бяха запознати с процедурата за РТУ на Международната федерация по вдигане на тежести, Забранителния списък на САА за 2018г. и със Системата за административно управление на антидопинговата дейност (АДАМС). След лекцията бяха дискутирани въпроси за медикаменти и регистъра на спортистите за тестване. Всички присъстващи решаваха тест за проверка на знания от обучението.