Aнтидопинговото обучение на БФХГ

Aнтидопинговото обучение на БФХГ

На 16 ноември 2017г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на състезателки по художествена гимнастика и спортно-технически персонал от БФХГ. Всички участници получиха информационни материали и бяха запознати с процедурата за РТУ на Международната федерация по художествена гимнастика, Забранителния списък на САА за 2018г., процедурата по допингов контрол и със Системата за административно управление на антидопинговата дейност (АДАМС). След лекцията бяха дискутирани въпроси за медикаменти. Всички присъстващи, решаваха тест за проверка на знания от обучението и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.