Aнтидопинговото обучение на БФ стрелба с лък

Aнтидопинговото обучение на БФ стрелба с лък

На 1 ноември 2017г. в сградата на Антидопинговия център се проведе антидопинговото обучение на национални състезатели и треньори от БФ стрелба с лък. Всички участници получиха информационни материали и бяха запознати с етиката и морала в спорта, антидопинговите нарушения, процедурата за допингов контрол, техните права и задължения и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Беше обърнато внимание на процедурата за издаване на разрешение за терапевтична употреба и забранителния списък за 2018г. В края на лекцията присъстващите решаваха тест за проверка на знания и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.