Aнтидопингово обучение по проект Еразъм+ на „Сдружение бадминтон клуб ВИАС“

Aнтидопингово обучение по проект Еразъм+ на „Сдружение бадминтон клуб ВИАС“

По покана на „Сдружение бадминтон клуб ВИАС“ за участие в проект, финансиран по Еразъм + на 8 август 2017г. експерт от Антидопинговия център проведе антидопинговото обучение на състезатели и треньори по бадминтон в спортно-оздравителен комплекс Радуга, Камчия. Участниците по младежката програма „Спортегия – спортът като стратегически инструмент за персонално развитие“ от България, Германия и Румъния бяха запознати с кратка история на допинга, процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, издаване на разрешение за терапевтична употреба, рискове от употребата на хранителни добавки и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс. В края на лекцията присъстващите решаваха тест от 15 въпроса за проверка на знания и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.