Антидопинговият център и Български Фармацевтичен съюз подписаха меморандум за сътрудничество

Изпълнителният директор на Антидопинговия център  д-р Виолета Заркова и  Председателят на Управителния съвет на Български Фармацевтичен съюз проф. Асена Сербезова подписаха меморандум за сътрудничество в областта на антидопинговата дейност.

          Страните обединяват усилия за постигането на обществено значими цели съобразно правомощията им, сред които са обмен на информация с оглед предотвратяване и борба срещу използването на допинг /забранени субстанции и методи от Забранителния списък на Световната антидопингова агенция/ от спортисти и от спортуващи в свободното време и използването на замърсени хранителни добавки, както и провеждане на съвместни обучения с цел повишаване информираността относно вредните ефекти от употребата на горепосочените.

           С цел предотвратяване на използването на забранени субстанции и методи от спортисти и спортуващи в свободното време меморандумът предвижда изясняване на възможностите за правно регулиране на достъпа до тях, в това число – мерки за борба с разпространението им, съответно мерки за контрол на тяхното производство, внос, дистрибуция и продажба. В тази връзка усилията на двете структури са насочени и към насърчаване на производителите и разпространителите на хранителни добавки и храни, предназначени за интензивно мускулно натоварване, да въвеждат добросъвестна търговска практика в областта на търговската реализация и дистрибуцията, като предоставят по-специално информация за техния състав и гаранции за тяхното качество, както и за липса на субстанции от Забранителния списък на САА. 

          Mеморандумът предоставя и възможност на страните за разработване на съвместни инициативи и проекти, както и взаимни действия и с останалите национални институции и организации, имащи отношение към превенцията и борбата срещу използването на допинг по конкретни сигнали.