Aнтидопинговото обучение на БФВТ

Aнтидопинговото обучение на БФВТ

На 10 май 2017г. по покана на БФВТ експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на национални състезатели и треньори от БФВТ по време на Държавното първенство в гр. Смолян. Всички участници получиха информационни материали и бяха запознати с нарушението на спортната етика, процедурата за допингов контрол (кръвни и уринни допинг проби), права и задължения на спортиста при допинг тестване, модификации при допинг тестване на непълнолетни спортисти, наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Беше разпространен специализиран информационен материал за РТУ на Международната федерация по вдигане на тежести. По време на лекцията бяха дискутирани актуални въпроси. Присъстващите решаваха тест за проверка на знания и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.