Retraining of anti-doping team members

Retraining of anti-doping team members

Антидопинговият център към министъра на младежта и спорта организира реобучение на членове на антидопингови екипи (АДЕ)свързано с новия Световен антидопингов кодекс в сила от 1 януари 2015г. Обучението се проведе на 21 февруари 2015 г. в сградата на Антидопинговия център, ул. Никола Габровски 1, София 1172.