Conducted training in doping control

Conducted training in doping control

На 09 и 10 март, 2013г. Антидопинговият център към министъра на физическото възпитание и спорта проведе обучение на лица за участие в антидопингови екипи.

Екипът на АДЦ беше приятно изненадан от големия брой желаещи да се включат в обучението. Присъстваха над 50 човека от цялата страна, като имаше представители от София, Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Перник и други градове.

Двудневният курс беше проведено от д-р Христина Иванчева, председател на КМК, и д-р Васил Попов. Освен теоритична част, обучаващите се имаха възможност да посетят и допинг станцията на АДЦ и да приложат на практика наученото.

Преминалите успешно обучението нови лица ще бъдат включени в регистъра с членове на антидопинговите екипи и ще участват в провеждането на състезателно и извънсъстезателно тестване на спортисти от цялата страна за целите на допинговия контрол, осъществяван от Антидопинговия център.

Освен всички новодошли, курсът беше посетен и от вече сертифицирани лица които преминаха обучение за актуализиране на професионалните им практични и теоритични знания, съгласно изискванията на САА.