An Anti-Doping Center project has won funding from UNESCO

An Anti-Doping Center project has won funding from UNESCO

Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) ще финансира проект на Антидопинговия център със средства от Фонда за премахване на употребата на допинг в спорта. Проектът, озаглавен „Антидопингово обучение срещу фалшиво себеутвърждаване”, е първата инициатива на Антидопинговия център с външно финансиране, което е пореден успех за екипа на д-р Виолета Заркова – изпълнителен директор на институцията.

Проектът е изготвен от Контролно-медицинската комисия на Антидопинговия център с председател д-р Христина Иванчева и членове д-р Христина Пъжева и д-р Симеон Тодоров. Проектът ще обхване общо 250 ученици от гимназиалния курс на спортните училища заедно с техните учители и треньори. Фондът за премахване на употребата на допинг в спорта е учреден от страните по Международната конвенция за борба срещу употребата на допинг в спорта на ЮНЕСКО. Към момента, той разполага с над 3,2 милиона щатски долара, предоставени на доброволен принцип от държавите по конвенцията, каквато е България, различни международни организации, държавни институции, частни организации и физически лица. Да пожелаем успех в изпълнението на проекта. Надяваме се, че това ще допринесе за израстването на поколение елитни български спортисти, възпитани в морала на „чистия” и честен спорт.